نیک آیدی

لینکدین چیست؟

لینکدین چیست؟ یک شبکه اجتماعی حرفه ای با بیش از 690 میلیون عضو است که به سرعت در حال رشد می باشد. با این شبکه اجتماعی بیشتر آشنا شوید. لینکدین چیست؟ لینکدین یک شبکه اجتماعی برای حرفه ای ها است. تفاوتی نمی کند که شما مدیر اجرایی یک شرکت، دانشجوی دانشگاه، هنرمند یا متخصص کامپیوتر […]