نیک آیدی
نیک آیدی

* از طریق قابلیت ارسال تیکت می توانید به طور مستقیم با بخش پشتیبانی سایت نیک آیدی در ارتباط باشد.
* همکاران بخش پشتیبانی در کمترین زمان ممکن به تیکت های دریافتی پاسخ خواهند داد.
* از ارسال تیکت های پیاپی در خصوص یک موضوع تا قبل از پاسخگویی تیم پشتیبانی خودداری نمایید.

ایجاد پیام
ارسال تیکت
ارسال تیکت
ارسال تیکت
تیکت من
تیکت های من
مشاهده همه تیکت های ایجاد شده
تیکت های من
وضعیت تیکت
وضعیت تیکت
وضعیت تیکت شما
وضعیت تیکت