نیک آیدی
نیک آیدی

کلید واژه مورد جستجو را وارد نمایید

دسته بندی ها
فهرست موضوعات
چاپ

اعتراض به عدم تایید آگهی

پیگیری دلیل عدم تایید آگهی

پس از از ارسال آگهی ، تیم پشتیبانی نیک آیدی آگهی مورد نظر با قوانین منتشره در سایت مظابقت داده و در صورت عدم تطابق آگهی با قوانین مورد اشاره ، عدم انتشار آگهی را به کاربر مورد نظر اعلام می دارند در چنین مواقعی درصورت اعتراض به نظر بخش تایید آگهی ها می توانید ضمن بررسی اشکال اعلام شده مجدد درخواست خود را از طریق ارسال تیکت جهت بازبینی ارسال نمایید.

پس از ثبت اعتراض و درخواست بازبینی به همراه ارسال دلایل مربوطه ، تیم پشتیبانی با دقت هر چه بیشتر آکهی مورد نظر را بررسی و در صورتیکه واجد شرایط انتشار باشد آنرا منتشر و مراتب را به آگهی دهنده اطلاع رسانی خواهد نمود.

فهرست داخلی مقاله