نیک آیدی
نیک آیدی

کلید واژه مورد جستجو را وارد نمایید

دسته بندی ها
فهرست موضوعات
چاپ

ارسال آگهی

ثبت آگهی

در صفحه اصلی و نیز در پنل کاربری کلیدی تحت عنوان “ثبت رایگان آگهی” مشاهده می نمایید کلیه کاربران با کلیک برروی این کلید وارد صفحه ای به شکل زیر می شوند.

در این صفحه به تناسب موضوع آگهی خود در ابتدا دسته بندی مورد نظر را انتخاب نموده و پس از آن وارد زیر گروه های مربوطه شده و با پر کردن فرم مذکور و بارگذاری تصویر مرتبط بمی توانید آگهی خود را بارگذاری نمایید.
پس از انجام این عمل آگهی مربوطه در لیست آگهی های قابل بررسی تیم پشتیبانی سایت قرار گرفته و پس از آن آگهی شما تایید و یا رد می گردد.

تایید آگهی

پس از تایید آگهی ، به صورت خودکار از سوی سایت توسط ایمیل و پیامک وضعیت فعال سازی آگهی به شما اطلاع رسانی می گردد و شما می توانید از این پس آگهی خود را تا پایان انقضاء در سایت و در اپلیکیشن مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است برای آگهی های منتشر شده در همه حال توسط آگهی دهنده امکان هر گونه تغییر حذف آگهی ، ویرایش آگهی و یا ارتقاء آگهی وجود دارد

رد  آگهی

در صورتیکه آگهی شما با هر دلیلی توسط تیم پشتیبانی قابل انتشار تشیخیص داده شده و رد گردد از طریق ایمیل و یا ارسال پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد و شما می توانید ضمن رفع اشکال اعلام شده و با ویرایش آگهی مجددا درخواست انتشار آنرا بدهید.
درصورتیکه در ابتدای ارسال آگهی هزینه ای بایت ارتقاء آگهی مانند نردبانی و یا ویژه کردن آگهی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی عینا به کیف پول شما منتثل گردیده تا در موارد بعدی بتوانید از آن استفاده نمایید.

فهرست داخلی مقاله