نیک آیدی
نیک آیدی

کلید واژه مورد جستجو را وارد نمایید

دسته بندی ها
فهرست موضوعات
چاپ

ارتقاء آگهی

ارتقاء آگهی

کاربران در پنل کاربری خود با کلیک برروی گزینه آگهی های من فهرستی از آگهی های ارسال شده خود مشاهده می نمایند مطابق تصویر فوق با کلیک برروی گزینه ارتقاء هر یک از آگهی ها وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر می شوید.

نردبانی کردن آگهی

نردبانی کردن یکی از قابلیت هایی که می توانید توسط آن مخاطب بیشتری برای بازدید آگهی خود جلب نمایید توسط این قابلیت آگهی شما تا زمان ثبت آگهی جدید در راس لیست مربوطه به کاربران سایت و اپلیکیشن نمایش داده می شود.

ویژه کردن آگهی

قابلیت دیگری که توسط آن می توانید بازخورد بیشتری برای آگهی خود در نظر بگیرید قابلیت ویژه کردن آگهی می باشد از طریق انتخاب این گزینه در کنار آگهی شما برچسبی تحت عنوان آگهی ویژه قرار می گیرد و نیز آگهی شما در لیست جدا و در داخل گروه آگهی های ویژه نیز نمایش داده می شود.

لازه به ذکر است که با انتخاب گزینه “نردبان ویژه کردن ” هر دو قابلیت به صورت همزمان به آگهی شما اعمال می گردد.

فهرست داخلی مقاله