نیک آیدی
تصویری موجود نمی‌باشد

ارتقاء آگهی

ارتقاء آگهی کاربران در پنل کاربری خود با کلیک برروی گزینه آگهی های من فهرستی از آگهی های ارسال شده خود مشاهده می نمایند مطابق تصویر فوق با کلیک برروی گزینه ارتقاء هر یک از آگهی ها وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر می شوید. نردبانی کردن آگهی نردبانی کردن یکی از قابلیت هایی که […]