نیک آیدی
تصویری موجود نمی‌باشد

هویت آگهی دهندگان

هویت آگهی دهندگان ثبت نام کاربران در نیک آیدی تنها با ارائه یک شماره موبایل که قابلیت دریافت پیامک را داشته باشد انجام می پذیرد اطلاعات وارد شده در پنل کاربر افراد نیز به صورت قابل دسترس و توسط خود کاربران در هر زمانی تکمیل و یا به روز رسانی می گردد از این رو […]