نیک آیدی
تصویری موجود نمی‌باشد

روش های اطلاع رسانی

روش های اطلاع رسانی کاربران سایت نیک آیدی در موارد زیر اطلاع رسانی می گردد. 1 – کد فعال سازی در زمان ثبت نام. 2- یادآوری رمز ورود 3 – ثبت آگهی 4 – ارتقاء آگهی 5 – ویرایش آگهی 6 – تایید آگهی 7 – رد آگهی 8- مسدود سازی کاربر 9 – فعال […]