نیک آیدی

پینترست

پینترست چیست؟

پینترست چیست؟ پینترست نام یکی از شبکه‌های اجتماعی اشتراک گذاری تصاویر است، با اینکه Pinterest امکانات فراوانی دارد، اما هنوز آنطور که باید بین ایرانی ها جا نیفتاده، شاید دلیل این اتفاق محبوبیت بیش از حد اینستاگرام در ایران باشد. پینترست جایی برای پین کردن تصاویر مورد علاقه یا اشتراک گذاری آن با دوستان است. […]