نیک آیدی

توییچ

توییچ چیست؟

توییچ چیست؟ هرآنچه که باید در مورد پلتفرم استریم شرکت آمازون بدانید همان‌طور که بیش‌تر ما از تماشای ورزش فوتبال لذت می‌بریم و آن را صرفا به بازی کردن در زمین چمن محدود نمی‌کنیم، افراد زیادی هم وجود دارند که از تماشای بازی‌های ویدیویی لذت می‌برند. حال پلتفرم توییچ محیط مناسبی برای استریم و تماشای […]